X
تبلیغات
رایتل

معنی «هنر» در شاهنامه

شنبه 15 شهریور‌ماه سال 1393


معنی هنر در شاهنامه

هنر در شاهنامه به معنای امروزین نیست در اینجا یک نمونه از معنی آن را می خوانیم:


هنر بهتر از گوهر نامدار / هنرمند را گوهر آید به کار


ترا با هنر گوهر است و خِرَد / روانت همی از تو رامش بَرَد


از داستان «گفتار اندر پادشاهی رستم به توران زمین» این بیت ها از زبان رستم به گودرز است هنگامی که به او تاج و تخت و سرزمین می دهد.


دکتر خالقی مطلق:

در این دو بیت" هنر" به معنی "کاردانی و قابلیت" است و "گوهر" به معنی "نژاد ، اصل و نسب"

"به کار آمدن" یعنی "ضرورت داشتن".

کاردانی از داشتن اصل و نسب برزگ بهتر است. ولی برای شخص کاردان اصل و نسب نیز ضروری است. در شاهنامه غالبا  خرد برتر از هنر و هنر برتر از گوهر بشمار میرود ولی از سوی دیگر آن که دارای گوهر بزرگ است ، غالبا خرد و هنر نیز دارد، مگر در یکی دو مورد استثنا، از جمله بویژه طوس که بنا بر روایت شاهنامه با وجود داشتن گوهر بزرگ از خرد بیگانه و از هنر کم نصیب است.

 خالقی مطلق دفتر نهم صفحه 730