X
تبلیغات
زولا

یادداشتهایی از شاهنامه - توصیف سپاه توران و همدستانش

یکشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1394
 ز چین و سَقلاب و هند و زِ روم  / ز ویرانْ گیتی و آبادْ بوم

همانا نمادهَ ست یک جانور  / مگر بسته بر جنگ ما کمریعنی یک جانور هم از شرق و غرب و جاهای خراب و آباد نمانده که به جنگ ما نیامده باشد.

در جنگهای بزرگ کین خواهی سیاوش، سپاه شکست خورده ایرانیان  به کوه هماون پناه برده و سپاه توران متشکل از چینی ها ، هندی ها ، رومی هاو... آنها را محاصره کرده است . سپاه ایران نه آب دارند و نه غذا و اسبانشان بدون آب و علف مانده اند و در انتظار نیروی کمکی هستند. فریبرز و سپاهش اولین نیروی کمکی از راه می رسند . گودرز به استقبال  رفته و ابتدا از کشته شدگان جنگ، نزد فریبرز خون می گرید و در ادامه در توصیف سپاه دشمن خیلی خلاصه با گفتن دو بیت بالا به روشنی ،بزرگی سپاه مقابل را توضیح می دهد.بیت 984و 985 جلد 3 خالقی مطلق ص 166 از داستان کاموس کشانی

برچسب‌ها: رزم، فریبرز، گودرز