پیشینه ساقی گازرانی

سه‌شنبه 24 بهمن‌ماه سال 1396


اخذ مدرک دکترا در رشته ی تاریخ اسلام با تمرکز بر ایران پس از پیروزی اعراب تا حمله مغول در سال ٢٠٠٨ از دانشگاه اوهایو امریکا

The Sistani Cycle of Epics and Iran National History: On the Margins of Historiography 


کتاب حماسه‌های سیستانی و تاریخ ملی ایران در سال ٢٠١٦ توسط انتشارات بریل به چاپ رسید.

این کتاب در همین سال برنده ی جایزه ی انجمن بین المللی ایران شناسی شد.


سایر تالیفات؛

عیاران و عیاری قبل از دورۀ صفوی فصلی از دوره بیست جلدی تاریخ جامع ایران. 

مقاله ی "جامۀ کهنه ست، زِ بزّازِ نو: پذیرش مواد حماسی و شکل نو دادن به آن‌ها در ایرانِ اوایلِ عصر اسلامی،" در مجلۀ مطالعات فارسی زبانان 

مدخل "سام" در دانشنامۀ جهان اسلام

 مقاله ی نقد کتاب "سرگذشت حمزه" که در مورد کتاب حمزه نامه نگاشته شده است، در بولتن فرهنگ عامۀ خاورمیانه و جنوب آسیا 

مقاله ی ضحاک و تاریخ در یادنامه ی دیک دیویس (در حال چاپ ٢٠١٨)

مقاله ی سفر گربه زاهد از هند باستان به شیراز در مجله ی Iranian Studies (در حال چاپ ٢٠١٨)


تدریس:

٢٠٠١ تا ٢٠٠٦ در دانشگاه اوهایو تدریس تاریخ معاصر خاورمیانه، ادبیات فارسی و زبان فارسی

٢٠١٢ تدریس در دانشگاه بغازچی استانبول "تداوم و تغییر در ایران قرون میانه"

 ٢٠١٣- ٢٠١٥ تدریس در کالج رایتِ شیکاگو در بارۀ تاریخ و ادبیات خاورمیانه


فعالیت های پژوهشی دیگر

به مدت دو سال در سمتِ معاون سردبیر مجلۀ مطالعات فارسی زبانان     

   

تسلط به زبان های فارسی، انگلیسی و آلمانی و آشنایی با زبان های عربی و فرانسه

برچسب‌ها: ساقی گازرانی