ایرانیات در بزم فرزانگان

جمعه 11 خرداد‌ماه سال 1397

نام کتاب

نام کتاب

ایرانیات در کتاب بزم فرزانگان

نوشتۀ آثنایُس(سدۀ دوم میلادی)

برگردان و یادداشت ها: جلال خالقی مطلق

تهران 1386

انتشارات مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

122 صفحه

آثنایُس در سده دوم میللادی در روم  می زیست و موضوع کتاب گفتگوی چند تن دانشمند هنگام خوان و بزمی خیالی می باشد. در بزمی که در خانه ای در رُم برگزار می شود 29 تن فیلسوف ، خطیب، پزشک، موسیقی دان و غیره گرد می آیند و در باره موضوعات گوناگون سخن می گویند. اهمیت کتاب بزم فرزانگان در این است که مطالب آن عقاید و نظریات مهمانان آن نیست، بلکه انبوهی نقل قول است از هزار سال ادبیات یونان(از سدۀ هشتم پیش از میلاد تا سدۀ دوم میلادی) . 


 

 همۀ مطالب کتاب گردآوردۀ نویسندۀ کتاب خوانده و فرهنگ دیده ومزه شناس ، یعنی خود آثنایُس دانست که بی گمان کتابخانۀ بسیار مجهزی که گویا همان کتابخانۀ اسکندریه بوده، در دسترس خود داشته است.

نگارنده هر چه در بارۀ ایران و ایرانیان یافته است از مثبت و منفی ، درست یا نادرست در دسترس خوانندگان گذاشته است. از سوی دیگر نگارنده یادداشت هایی بر گزارش ها افزدوده است که برخی از آنها از توضیحات ترجمۀ آلمانی برگرفته شده است برخی از مراجع دیگر.

برداشت از پیشگفتار کتاب


پروانه اسماعیل زاده

خرداد 1397

برچسب‌ها: کتاب، خالقی مطلق